ஞாயிறு, 9 அக்டோபர், 2011

எல்லாம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள்மீது நிலவட்டுமாக.


கருத்துரையிடுக